Shiur For Ivrit Speakers

שיעור מיוחד לדוברי עברית

יום רביעי בערב 7.00 – 8.00
עיקרי האמונה של יהדות
הזדמנות לקבל תשובות לכל
מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול