Shiur For Ivrit Speakers

שיעור מיוחד לדוברי עברית

יום רביעי בערב 10.00 – 11.00
עיקרי האמונה של יהדות
הזדמנות לקבל תשובות לכל
מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול